1. در استان تهران چندین قرعه کشی محصولات زرین برگزار شد و برندگان منتخب ، سبد زیبای زرین را درب منازل خود تحویل گرفتند.

  2. قرعه کشی دوره دوازدهم زرین در تهران مورخ ۲۹ اسفند ماه انجام خواهد شد. امیدواریم شما هم جزء برندگان جشنواره زرین باشید.

  3. جشنواره ماهانه زرین در چند استان دیگر کشور نیز آغاز گردیده است. با خرید محصولات زرین شما هم جزء برندگان منتخب زرین باشید.

  4. قرعه کشی دوره ششم  زرین دراستان اصفهان انجام شد.

  5. قرعه کشی دوره دوم زرین دراستان اردبیل انجام شد .

  6. قرعه کشی دوره سوم زرین دراستان زنجان انجام شد .( لیست اسامی برندگان این دوره ها را در کانال رسمی زرین به آدرس httpst.mezareenco مشاهده نمایید.)