-چای هندی ۵۰۰ گرمی طلایی زرین

32.000 تومان

چای خالص و ممتاز 100% هندی . طعم و مزه
متفاوت چای زرین را تجربه کنید . زمان مناسب
برای دم کشیدن 8 الی 10 دقیقه است . دارای
مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
اسلامی ایران . چای هندی پاکت طلایی (ساده)
زرین 24 پاکت در کارتن می باشد .

دسته: