-چای کنیایی قوطی فلزی قرمز زرین (CTC کله مورچه)

32.000 تومان

چای خالص و ممتاز100% کنیایی . طعم و مزه
متفاوت چای زرین را تجربه کنید. با قدرت طعم
و رنگ دهی سریع . زمان مناسب برای دم کشیدن
3 الی 5 دقیقه است . دارای مجوزهای وزارت بهداشت
و درمان جمهوری اسلامی ایران . چای CTC (کله
مورچه) قوطی فلزی قرمز زرین 12 قوطی در کارتن
می باشد.

دسته: