-چای سیلان۱۰۰گرمی قرمز عطری زرین

چای خالص و ممتاز100% سیلانی. طعم و مزه
متفاوت چای زرین را تجربه کنید. این چای با عطر
و رایحه مطبوع و طبیعی (ارل گری) می باشد.
زمان مناسب برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه می باشد .
دارای مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
اسلامی ایران . چای سیلان پاکت قرمز 100 گرمی
عطری زرین 50 پاکت در کارتن می باشد .