-چای سیلان ۵۰۰گرمی قرمز ساده زرین

20.000 تومان 18.000 تومان

چای خالص و ممتاز100% سیلانی طعم و مزه
متفاوت چای زرین را تجربه کنید. زمان مناسب
برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه است. دارای
مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
اسلامی ایران . چای سیلان قرمز ساده زرین
24پاکت در کارتن می باشد.