-چای سیلان کیسه ای(۵+۲۵عددی)ساده زرین

22.000 تومان

چای خالص و ممتاز 100% سیلانی مخصوص تی بگ.
طعم و مزه متفاوت چای زرین را تجربه کنید . زمان
مناسب برای دم کشیدن 3دقیقه است. دارای مجوزهای
وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران . چای
سیلان کیسه ای(5+25عددی)ساده زرین 96پاکت در
کارتن می باشد