-چای سیلان کیسه ای(۱۰+۱۰۰عددی)عطری زرین

13.000 تومان

چای خالص و ممتاز 100% سیلانی مخصوص تی بگ.
طعم و مزه متفاوت چای زرین را تجربه کنید . این چای
با عطر و رایحه مطبوع و طبیعی (ارل گری) می باشد.
زمان مناسب برای دم کشیدن 3 دقیقه است . دارای
مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی
ایران چای سیلان کیسه ای عطری زرین 36 پاکت
درکارتن می باشد .