• -چای سیلان ۵۰۰گرمی قرمز عطری زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز 100% سیلانی طعم و مزه
  متفاوت چای زرین را تجربه کنید با عطر و رایحه
  مطبوع و طبیعی (ارل گری) می باشد زمان مناسب
  برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه است .
  دارای مجوز های وزارت بهداشت و درمان جمهوری
  اسلامی ایران چای سیلان قرمزعطری زرین 24 پاکت
  در کارتن می باشد .

  30.000 تومان 25.000 تومان
 • -چای سیلان ۵۰۰گرمی قرمز ساده زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز100% سیلانی طعم و مزه
  متفاوت چای زرین را تجربه کنید. زمان مناسب
  برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه است. دارای
  مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
  اسلامی ایران . چای سیلان قرمز ساده زرین
  24پاکت در کارتن می باشد.

  20.000 تومان 18.000 تومان
 • -چای سیلان۵۰۰گرمی قرمز قلم زرین

  5.00 out of 5

  چای خالص و ممتاز 100% سیلانی . طعم و مزه
  متفاوت چای زرین را تجربه کنید . زمان مناسب
  برای دم کشیدن 7 الی 9 دقیقه است . دارای
  مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
  اسلامی ایران . چای قلم (ساده) زرین 24 پاکت
  درکارتن می باشد .

  9.000 تومان 5.000 تومان
 • -چای سیلان۱۰۰گرمی قرمز عطری زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز100% سیلانی. طعم و مزه
  متفاوت چای زرین را تجربه کنید. این چای با عطر
  و رایحه مطبوع و طبیعی (ارل گری) می باشد.
  زمان مناسب برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه می باشد .
  دارای مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
  اسلامی ایران . چای سیلان پاکت قرمز 100 گرمی
  عطری زرین 50 پاکت در کارتن می باشد .

 • -چای کلاسیک ۵۰۰گرمی قرمز عطری زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز 100% سیلانی طعم و مزه
  متفاوت چای زرین را تجربه کنید با عطر و رایحه
  مطبوع و طبیعی (ارل گری) می باشد زمان مناسب
  برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه است .
  دارای مجوز های وزارت بهداشت و درمان جمهوری
  اسلامی ایران چای سیلان قرمزعطری زرین 24 پاکت
  در کارتن می باشد .

 • -چای کلاسیک ۵۰۰ گرمی قرمز ساده زرین

  0 out of 5

  ترکیبی از اعلاترین چای سیلان و آسام هند. طعم
  و مزه متفاوت چای زرین را تجربه کنید . زمان مناسب
  برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه است . دارای مجوز های
  وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران.
  چای کلاسیک قرمز ساده زرین 24 پاکت در کارتن
  می باشد .

  22.000 تومان
 • -چای سیلان ۵۰۰ گرمی فلزی عطری زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز 100% سیلانی. طعم و مزه متفاوت
  چای زرین را تجربه کنید . این چای با عطر و رایحه
  مطبوع و طبیعی (ارل گری) می باشد . زمان مناسب
  برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه است . دارای مجوزهای
  وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران . چای
  سیلان قوطی فلزی قرمز (عطری) زرین 8 قوطی در
  کارتن می باشد .

  34.000 تومان
 • -چای سیلان ۵۰۰ گرمی فلزی ساده زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز 100% سیلانی . طعم و مزه
  متفاوت چای زرین را تجربه کنید . زمان مناسب
  برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه است . دارای
  مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
  اسلامی ایران . چای سیلان قوطی فلزی مشکی
  (ساده ) زرین 8 قوطی در کارتن می باشد.

  20.000 تومان
 • -چای کنیایی قوطی فلزی قرمز زرین (CTC کله مورچه)

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز100% کنیایی . طعم و مزه
  متفاوت چای زرین را تجربه کنید. با قدرت طعم
  و رنگ دهی سریع . زمان مناسب برای دم کشیدن
  3 الی 5 دقیقه است . دارای مجوزهای وزارت بهداشت
  و درمان جمهوری اسلامی ایران . چای CTC (کله
  مورچه) قوطی فلزی قرمز زرین 12 قوطی در کارتن
  می باشد.

  32.000 تومان
 • -چای هندی ۵۰۰ گرمی طلایی زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز 100% هندی . طعم و مزه
  متفاوت چای زرین را تجربه کنید . زمان مناسب
  برای دم کشیدن 8 الی 10 دقیقه است . دارای
  مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
  اسلامی ایران . چای هندی پاکت طلایی (ساده)
  زرین 24 پاکت در کارتن می باشد .

  32.000 تومان
 • -چای سبز ۵۰۰ گرمی زرین

  0 out of 5

  چای سبز زرین دارای طعمی استثنایی و متفاوت
  می باشد . باعث دفع سموم بدن و تقویت حافظه
  می باشد . مقوی اعصاب و دارای خاصیت ضد چربی
  است پیشگیری کننده از حمله قلبی و سرطان می باشد .
  چای سبز زرین ضد افسردگی می باشد و باعث نشاط
  و سرزندگی می شود . زمان مناسب برای دم کشیدن
  5 الی 8 دقیقه است . دارای مجوزهای بهداشت و درمان
  جمهوری اسلامی ایران . چای سبز زرین 12 پاکت در
  کارتن می باشد .

  15.000 تومان
 • -چای سبز ۱۰۰ گرمی زرین

  0 out of 5

  چای سبز زرین دارای طعمی استثنایی و متفاوت.
  مقوی اعصاب و دارای خاصیت ضد چربی . باعث
  دفع سموم بدن و تقویت حافظه می شود .پیشگیری
  کننده از حمله قلبی و سرطان. چای سبز زرین ضد
  افسردگی می باشد و باعث نشاط و سرزندگی می شود .
  زمان مناسب برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه است.
  دارای مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
  اسلامی ایران . چای سبز زرین 36 پاکت در کارتن
  می باشد.

  13.000 تومان
 • -چای سیلان کیسه ای(۱۰+۱۰۰عددی)عطری زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز 100% سیلانی مخصوص تی بگ.
  طعم و مزه متفاوت چای زرین را تجربه کنید . این چای
  با عطر و رایحه مطبوع و طبیعی (ارل گری) می باشد.
  زمان مناسب برای دم کشیدن 3 دقیقه است . دارای
  مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی
  ایران چای سیلان کیسه ای عطری زرین 36 پاکت
  درکارتن می باشد .

  13.000 تومان
 • -چای سیلان کیسه ای(۱۰+۱۰۰عددی)ساده زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز 100% سیلانی مخصوص تی بگ.
  طعم و مزه متفاوت چای زرین را تجربه کنید . این چای
  با عطر و رایحه مطبوع و طبیعی (ارل گری) می باشد.
  زمان مناسب برای دم کشیدن 3 دقیقه است . دارای
  مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی
  ایران چای سیلان کیسه ای عطری زرین 36 پاکت
  درکارتن می باشد .

  17.000 تومان
 • -چای سیلان کیسه ای(۵+۲۵عددی)عطری زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز 100% سیلانی مخصوص تی بگ.
  طعم و مزه متفاوت چای زرین را تجربه کنید . این چای
  با عطر و رایحه مطبوع و طبیعی (ارل گری) می باشد.
  زمان مناسب برای دم کشیدن 3 دقیقه است . دارای
  مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی
  ایران چای سیلان کیسه ای عطری زرین 36 پاکت
  درکارتن می باشد .

 • -چای سیلان کیسه ای(۵+۲۵عددی)ساده زرین

  0 out of 5

  چای خالص و ممتاز 100% سیلانی مخصوص تی بگ.
  طعم و مزه متفاوت چای زرین را تجربه کنید . زمان
  مناسب برای دم کشیدن 3دقیقه است. دارای مجوزهای
  وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران . چای
  سیلان کیسه ای(5+25عددی)ساده زرین 96پاکت در
  کارتن می باشد

  22.000 تومان
 • -چای سبز کیسه ای ۲۵ عددی زرین

  0 out of 5

  چای سبز زرین دارای طعمی استثنایی و متفاوت .
  مقوی اعصاب و دارای خاصیت ضد چربی . باعث
  دفع سموم بدن و تقویت حافظه می شود . پیشگیری
  کننده از حمله قلبی و سرطان . چای سبز زرین ضد
  افسردگی می باشد و باعث نشاط و سرزندگی می شود .
  زمان مناسب برای دم کشیدن 3 الی 5 دقیقه است .
  دارای مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
  اسلامی ایران. چای سبز کیسه ای 25عددی زرین
  24 پاکت در کارتن می باشد.

  12.000 تومان
 • -خیارشور زرین

  0 out of 5

  خیارشور زرین از مزارع بزرگ و مکانیزه اختصاصی کشت در
  استان فارس تهیه می شود . به دلیل کیفیت و طعم و مزه
  متفاوت ، علاقه مندان خاص خود را در داخل و خارج کشور دارد.
  خیارشور صادراتی زرین در 3 نوع به بازار عرضه می گردد :
  سوپر ویژه : تهیه شده از خیارهای بسیار ریز
  ویژه : تهیه شده از خیارهای کوچک
  ممتاز : تهیه شده از خیارهای متوسط
  در بسته بندی شیشه 700 گرمی عرضه می گردد .
  دارای مجوز استاندارد و بهداشت جمهوری اسلامی ایران می باشد .
  سوپر ویژه 12 شیشه در شیرینگ
  ویژه 12 شیشه در شیرینگ
  ممتاز 12 شیشه در شیرینگ

  14.000 تومان
 • -رب گوجه فرنگی زرین

  0 out of 5

  رب گوجه فرنگی زرین 100% طبیعی و بدون افزودنی.
  دارای کیفیت متفاوت و خوش رنگ . تولید و بسته بندی
  در شیراز(استان فارس).
  بریکس : 25-27%
  میزان نمک حداکثر 5/1%
  در بسته بندی قوطی کلیددار (Easy Open) با درب پلاستیکی
  یا بسته بندی شیشه ای عرضه می گردد .
  وزن خالص : قوطی فلزی 800 گرم – شیشه 700 گرم می باشد .
  دارای مجوز استاندارد و بهداشت جمهوری اسلامی ایران
  رب گوجه فرنگی قوطی فلزی کلید دار 12 قوطی در شیرینگ
  رب گوجه فرنگی شیشه ای 12 شیشه در شیرینگ

  10.000 تومان
 • -برنج زرین

  0 out of 5

  برنج دانه بلند 1121
  با دانه های درشت وری عالی
  دارای طعمی دلچسب
  باحداقل میزان شکستگی
  موردپسند سرآشپزان حرفه ای
  درکیسه های قرمز رنگ 10 کیلوگرمی

  50.000 تومان